01.10.2019

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛІННЮ «ПАРЛАМЕНТ» (Товариство) оголошує конкурс (далее - Тендер) по відбору суб’ектів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг по обов’язковому аудиту фінансової звітності Товариства та для інвестиційних фондів, активи яких знаходяться в управлінні Компанії, зокрема «Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Ар енд Пі».

Аудиторське завдання - проведення обов’язкового аудита фінансової звітності за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Строк подачі конкурсних пропозиційдо 24 січня 2020 року включно.

Критеріями для вибору компанії є:
(і) вартість аудиторских услуг,
(ii) незалежність,
(iii) висока якість послуг.

Для участі в тендері компанії повинні надати наступні документи:
1. Анкета, в якій вказано:
- назва компанії, ідентификаційний код юридичної особи, адреса, контактна інформация (телефон, e-mail, адреса web-сайта),П І Б контактної особи,
- коротка історична довідка про діяльність компанії;
- організаційна структура компанії;
- кількість працівників, інформація про кваліфікований персонал (ПІБ і № сертификата) з діючими сертифікатами, в тому числі ключового партнера по аудиту, який буде надавати послуги;
- опис спеціалізації компанії: відповідний досвід , опис аналогічних проєктів (при наявності);
- незалежність і об`єктивність аудиторів і ключового партнера при наданні удиторських послуг;
- підтвердження прохождення зовнішньої перевірки системи контроля якості;
- згода на обробку персональних даних, вказаних в тендерній документації.
Додатково вказується інформация про:
- Вимоги до ротації і незалежність аудитора: розкриття інформації про неаудиторські послуги, які надавались Товариству, (у випадках, якщо аудиторська компанія вже співпрацювала с Товариством раніш).
2. Виписка з реєстра суб`єктів аудиторської діяльності.
3. Комерційна пропозиція в гривнях (перелік послуг та їх вартість погодинно, план проведення аудита).
4. Референс-лист і рекомендації клиентів компании (при наявності).
5. Документи для встановлення репутації і стандартів ведення бизнесу компанією:
- копія фінансової звітності компанії за попередній звітний період (Форма 1 Баланс, Форма 2. Звіт про финансові результати);
- копія договору про страхування професійної відповідальності;
- інші документи та інформація по додатковому запиту.
6. Угода про нерозголошення.

В конкурсі можуть приймати участь Аудитори, які: 1) відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності і аудиторску діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до аудиторів, які можуть надавати послуги по обов’язковому аудиту фінансової звітності підприємствам, що представляють суспільний інтерес; 2) включені у відповідний розділ Реєстра аудиторів и суб`єктів аудиторскої діяльності; 3) в яких за тогорічний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що представляють суспільний інтерес, яким надавались послуги по обов`язковому аудиту фінансової звітності на протязі цього періоду, не є більшою 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

Не допускаються до участів в конкурсі Аудитори, що не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості, і не мають діючого свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу. У випадку отримання конкурсної пропозиції від таких суб`ектів, пропозиція до розгляду не приймається.

Документи надсилайте, будь ласка, електронною поштою на rud16@i.ua (з поміткою «Тендер аудит»). При необхідності оригінали документів направляються за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 31. Контактна особа Руденко Наталія. Телефон для довідок +38 (044) 285 25 50.

Рішення про вибор аудитора буде оголошено після 17 лютого 2020 року. Про результати конкурсу повідомимо всіх його учасників, що приймали участь, електронною поштою протягом 2 днів з дати прийняття відповідного рішення.